Klima og energi

Danske medier

Banker støtter redningsplan for Vestas

Information - 3. september 2012 - 7:35

De ni danske og udenlandske banker, som den økonomisk trængte vindmølleproducent Vestas har forbindelser til, har været med til at udarbejde en plan for at få selskabet tilbage på sporet.

Vestas har indtil nytår til at få en aftale på plads med den japanske industrigigant Mitsubishi. Det skriver Berlingske mandag.

I sidste uge bekræftede Vestas, at det forhandler om et samarbejde med Mitsubishi. Nyheden blev godt modtaget hos investorerne på børsen, og også bankerne er tilfredse.

Det fortæller kilder med kendskab til samtalerne mellem Vestas og de ni banker.

- Det har vakt glæde i bankgruppen, at det netop er bomstærke Mitsubishi, som Vestas er gået til, siger kilderne til Berlingske Business.

Kategorier: Danske medier

Venstre afviser klimalov

Information - 31. august 2012 - 20:57

Inden klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) nu tager første skridt i forsøget på at få vedtaget en klimalov, der skal nedbringe udslippet af drivhusgasser, afviser Venstre, at der er brug for yderligere CO2-reduktioner.

Venstres klimaordfører, Lars Christian Lilleholt, frygter, at sådanne reduktioner vil svække Danmarks konkurrenceevne

»Det er tiden ikke inde til. Så jeg vil opfordre regeringen til at revurdere sit mål i lyset af den svære økonomiske situation, Danmark befinder sig i. Regeringen skulle nøjes med at lægge sig på det, vi får ud af energiaftalen. Og der ligger vi allerede over det niveau, vi har forpligtet os til i EU-sammenhæng,« siger Lars Christian Lilleholt.

Kategorier: Danske medier

’Min generations kamp starter med klimaet’

Information - 28. august 2012 - 20:11

Når Helene Albinus Søgaard tager togrejsen fra hovedstaden for at besøge sine forældre og sit barndomshjem i Ribe, sker der to ting: »Når jeg fra toget ser domkirketårnet, der har stået der i umindelige tider som en søjle af stabilitet, og når jeg ser Vadehavet med de grønne flader og den høje himmel, så falder jeg helt til ro,« fortæller hun. »Men nede på Skibbroen ved Ribe Å møder jeg en anden søjle. Stormflodssøjlen.«

Søjlen med den forgyldte top vidner med sine kobberringe om, hvor højt vandet har stået i Ribe, når havet før digernes tid er skyllet ind over land og by. Allerhøjst i år 1634 med godt seks meter over dagligt vande og over 10.000 druknede i Ribe og omegn.

Kategorier: Danske medier

Shellpapir afslører dårlig nordsøaftale

Information - 24. august 2012 - 4:05

Nordsøaftalen fra 2003, som regulerer, hvor stor en del af indtægterne fra olien i Nordsøen, der havner i statskassen, har efter alt at dømme langtfra været så god en forretning for Danmark, som partierne bag aftalen igen og igen har fremhævet.

Det afslører fortrolige papirer fra oliegiganten Shell, som Politiken er kommet i besiddelse af.

Ifølge papirerne har aftalen totalt set blot betydet en samlet merindtægt til staten på 1 milliard kroner om året - i alt omkring 9 milliarder kroner - siden aftalen trådte i kraft i 2004.

Det er markant mindre end de 20 milliarder kroner ekstra om året, der har været fremhævet i debatten, siden energi- og klimaminister Martin Lidegaard (R) i november sidste år annoncerede et serviceeftersyn af aftalen.

Kategorier: Danske medier

Ny forsking: Biobrændstof lever ikke op til EU-krav om bæredygtighed

Information - 21. august 2012 - 21:48

Striden om biobrændstoffer kan blusse op på ny, efter at tyske forskere har påvist, at den europæisk producerede biodiesel ikke lever op til de mål for bæredygtighed, som Bruxelles selv har fastsat.

To eksperter fra Friedrich Schiller Universität i Jena siger, at i otte ud af ti test af rapsfrø-biodiesel blev den lovede reduktion på 35 procent i drivhusgasudledningen ikke realiseret. I de fleste tilfælde var reduktionen under 30 procent. Efter planen skal EU’s emissionsmål endda stige til 50 procent i 2017.

De to forskere, Gernot Pehnelt og Christoph Vietze, beskylder desuden EU for manglende samarbejdsvilje, når det gælder åbenhed om data. Det tyder ifølge forskerne på, at EU føler sig trængt i defensiven.

Kategorier: Danske medier

Når temperaturen stiger, falder BNP

Information - 20. august 2012 - 19:11

Væksten er ved at æde sig selv op. Den globale økonomi har nået et omfang, hvor dens indhug i energi- og råstofreserverne, dens undergravning af økosystemerne og dens forstyrrelse af klimaet giver bagslag i form af reducerede vækstrater.

Kategorier: Danske medier

Lidegaard fra indlandsisen: ’Situationen er kritisk nu’

Information - 17. august 2012 - 20:44

En usædvanlig hidsig storm med varm luft direkte over Nordpolen har bidraget til at bryde den tøende havis i stykker, så Arktis netop nu er udsat for den mest omfattende afsmeltning i målingernes historie. Samtidig oplever Grønlands indlandsis allerede nu en afsmeltning af rekordomfang, selv om der stadig er mere end en måned tilbage af sommerens smeltesæson.

Den ildevarslende udvikling præger i disse dage diverse videnskabelige hjemmesider og forskerblogs, og i Grønland oplever klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) netop nu ved selvsyn dramaet. Ministeren er i Grønland for bl.a. at undertegne en ny dansk-grønlandsk klimaaftale.

Kategorier: Danske medier

DONG taber milliarder på EU’s skibsbrudne kvotesystem

Information - 13. august 2012 - 20:22

EU’s paralyserede CO2-kvotesystem med historisk lave priser på udledning af drivhusgassen koster nu det statsejede energiselskab DONG Energy milliarder. Det forleden offentliggjorte halvårsregnskab viste en forringelse af indtjeningen i første halvår på 2,5 mia. kroner sammenlignet med første halvår 2011, og en hovedforklaring er ifølge konstitueret direktør Carsten Krogsgaard Thomsen, at kul med de lave kvotepriser er blevet så billigt et brændsel i EU, at værdien af de grønnere alternativer, som DONG har satset på i form af naturgasfyrede kraftværker, er faldet markant. I halvårsregnskabet har DONG således måttet nedskrive værdien af sine gaskraftværker med to milliarder kr.

Kategorier: Danske medier