Opslag

A (6) | B (2) | C (2) | D (3) | F (1) | G (2) | H (2) | I (4) | J (1) | K (4) | L (1) | M (1) | N (1) | O (2) | P (4) | R (1) | S (6) | T (5) | U (1) | V (6) | Å (1)
Global opvarmning

Opvarmningen af havene og atmosfæren nær jordens overflade.

Drivhuseffekt

Drivhusgasser i atmosfæren som holder på Jordens varme.

Varmeø

Et område med bymæssig bebyggelse som er varmere end det omkringliggende landskab.

Permafrost

Jord eller klippe som er konstant frosset i en periode på mindst to år.

Insolation

Sollys der rammer en overflade. Kaldes også solindstråling.

Insolation udtrykkes ofte i watt per kvadratmeter, W/m2.

Klimaændring

Ændring i globalt klima over lang tid.

Biobrændsel

Brændstof lavet af biomasse.

Menneskeskabt

Også kaldet antropogenisk.

Noget der er skabt eller forårsaget af mennesker eller menneskelig aktivitet.

Albedo

Andelen af sollys et objekt eller materiale reflekterer.

Vulkanaktivitet

Fortidige, nutidige og fremtidige vulkanudbrud. En vulkan kan være aktiv, i ro eller udslukket.

Vanddamp

Vand i gasform.

Vand findes i tre former: Is, væske, og damp. Skyer og tåge er ikke vanddamp, men vand på væskeform. Vanddamp er usynligt.

Vandkredsløb

Beskriver vandets kredsløb på Jorden gennem en række af tilstande og stadier.

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

En FN-konvention, også ofte kaldet Klimakonventionen, udarbejdet i Rio de Janeiro i 1992 ved miljøkonferencen "Rio Earth Summit".

Tærskelværdi

Et kritisk punkt, hvor selv en lille yderligere stigning i for eksempel temperatur vil medføre dramatiske forandringer i miljøet.

Den termohaline cirkulation

Cirkulationen i oceanerne som drives af forskelle i salinitet (saltindhold) og temperatur.

Temperaturoptegnelser

Et datasæt af temperaturmålinger som strækker sig over et vist tidsrum. Bruges til at vise fortidige klimaforandringer.

Temperatur

Et mål for et systems indre energi.

Der er tre standarder for temperaturskalaer; Celsius, Kelvin og Fahrenheit.

Bæredygtig udvikling

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare." - World Commission on Environment

Solplet

Område på Solen som ser mørkt ud, fordi det er koldere end resten af overfladen.

Stern-rapporten

Stern-rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes økonomiske konsekvenser.

Solaktivitet

Mængden af stråling fra Solen.

Sollys

I daglig tale en betegnelse for den synlige del af Solens elektromagnetiske stråling.

Solens stråling indeholder også ultraviolet og infrarødt lys, som ikke er synligt for mennesker.

Havniveau

Højden af havoverfladen i forhold til landjorden. Eustasi er betegnelsen for globale ændringer i havniveauet.

Videnskabelig konsensus

En general enighed i det videnskabelige samfund vedrørende et bestemt emne.

Hundredtusind-årsproblemet (100.000-årsproblemet)

Forskellen mellem den aktuelle gletsjerdannelse og den gletsjerdannelse man ville forvente, når man tager højde for 100.000-års-Milankovitch-cyklussen af

Absorption

Når sollys omdannes til varme i den nedre atmosfære og på jordoverfladen, kalder vi det absorption.

Respiration

Processen hvorved celler i levende organismer skaffer energi ved at nedbryde forskellige næringsstoffer.

Vedvarende energi

Energikilder som fornys naturligt.

Kvote

Mængden af drivhusgas som et land har lov til at udlede til atmosfæren inden for en bestemt tidsperi

Tilpasning

Den proces hvorved en organisme følger de forandringer, der sker i det omgivende miljø over generationer, og selv ændrer sig for at kunne overleve under nye betingelser.

Nedbør

Kondensation af atmosfærisk vanddamp, som returnerer til Jordens overflade.

Positiv feedback

Når en ændring i et systems tilstand, for eksempel klimaet, fører til yderligere og øget ændring.

Eksempler på positiv feedback-mekanismer:

Tilpasning til global opvarmning

Handlinger og strategier der sigter mod at minimere den effekt de skadelige konsekvenser af global opvarmning vil få på mennesker og natur.

Pollenanalyse

Studiet af plantepollen, fossilt eller levende, for at identificere vegetationsændringer.

Fotosyntese

Processen hvorved nogle, fotosyntetiske, organismer udnytter energien i sollys til at producere sukkerstoffer.

Aerosol

Partikler eller væskedråber spredt ud i en gas.