Opslag

Vælg begyndelsesbogstav

A (6) | B (3) | C (1) | D (3) | F (1) | G (2) | H (2) | I (4) | J (1) | K (3) | L (1) | M (1) | N (1) | O (2) | P (4) | R (1) | S (4) | T (5) | U (1) | V (6) | Å (1)

Et mål for et systems indre energi.

Et datasæt af temperaturmålinger som strækker sig over et vist tidsrum.

Den proces hvorved en organisme følger de forandringer, der sker i det omgivende miljø over gener

Handlinger og strategier der sigter mod at minimere den effekt de skadelige konsekvenser af globa

Et kritisk punkt, hvor selv en lille yderligere stigning i for eksempel