Gå til hovedindhold

Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 15 resultater på søgningen

 1. Albedo

  … Andelen af sollys et objekt eller materiale reflekterer. Albedo er udtryk for hvor stor en del af det sollys, der rammer et givent objekt, der reflekteres. Albedo for ethvert objekt eller materiale ligger derfor mellem 0 og 1. Når intet sollys reflekteres, har objektet en Albedo på 0. Når alt sollys reflekteres har objektet en Albedo på 1. De fleste materialer og objekter har en Albedo på mellem 0,1 og 0,9. Nogle gange angives mængden af reflekteret lys som en procentdel. Når halvdelen af det lys, der falder på et …
 2. Absorption

 3. Positiv feedback

 4. Skyfeedback

  … medfører enten et temperaturfald eller en yderligere stigning. Hvorvidt der sker et positivt eller negativt feedback afhænger af, hvilken type skyer der dannes. I de fleste tilfælde vil et øget skydække medføre et koldere klima på grund af skyernes albedo . Det negative feedback fungerer således: En højere overfladetemperatur giver en øget fordampning, som fører til dannelsen af flere skyer. Et øget skydække reducerer mængden af sollys , der når ned til Jordens overflade, da skyerne reflekterer …
 5. Sollys

 6. Insolation

 7. Arktisk forstærkning

 8. Afskovning

  … til atmosfæren. Desuden betyder færre træer og mindre plantevækst, at der fjernes mindre kulstof fra atmosfæren gennem fotosyntese . Det vurderes at afskovning i troperne alene står for 20 procent af den globale udledning af drivhusgasser . Ifølge IPCC er afskovning globalt set skyld i næsten en tredjedel af af den menneskeskabte udledning af drivhusgasser. Når en skov ryddes reduceres jordens evne til at binde kulstof også, ligesom afskovning også går ud over biodiversiteten , eftersom dyr- og …
 9. Vulkanaktivitet

 10. Aerosol