find

Viser 1 - 10 af 19 resultater på søgningen

Albedo

Andelen af sollys et objekt eller materiale reflekterer.

Albedo er udtryk for hvor stor en del af det sollys, der rammer et givent objekt, der reflekteres. Albedo for ethvert objekt eller materiale ligger derfor mellem 0 og 1. Når intet sollys reflekteres, har objektet en Albedo på 0. Når alt sollys reflekteres har objektet en Albedo på 1.

Absorption

Når sollys omdannes til varme i den nedre atmosfære og på jordoverfladen, kalder vi det absorption.

Absorption ved jordoverfladen er vigtig for klimaet og temperaturen. Indstrålingen fra Solen passerer gennem atmosfæren og omsættes fra korte til længere bølgelængder, når den rammer jordoverfladen. Det vil sige, der sker en ændring af strålingen til varme - dette kaldes absorption. Denne varme opvarmer atmosfæren nedefra.

Positiv feedback

Når en ændring i et systems tilstand, for eksempel klimaet, fører til yderligere og øget ændring.

Eksempler på positiv feedback-mekanismer:

Aerosol

Partikler eller væskedråber spredt ud i en gas.

Aerosoler finder man i luftforurening, røg og smog. Alle tre indeholder også andre ting. Aerosoler udgør et væsentlig sundhedsproblem for mennesker og de har også en indflydelse på vejret og klimaet.

Nedbør

Kondensation af atmosfærisk vanddamp, som returnerer til Jordens overflade.

Kondensation af vanddamp til skyer sker som en del af vandkredsløbet. Når skypartiklerne bliver for tunge til at blive i luften, falder de som nedbør.

Der er forskellige typer af nedbør afhængigt af de atmosfæriske forhold. Den kan falde som flydende regn eller i frossen form som sne, hagl eller slud.

Afskovning

Den systematiske og vedvarende fjernelse af træer eller buske fra et landområde.

Sollys

I daglig tale en betegnelse for den synlige del af Solens elektromagnetiske stråling.

Solens stråling indeholder også ultraviolet og infrarødt lys, som ikke er synligt for mennesker.

Noget af Solens stråling passerer gennem atmosfæren og rammer jordens overflade. Mængden af Solens stråling, som rammer Jorden, kaldes insolation. Energi, fra det sollys der når Jorden, er drivkraften bag Jordens klima og økosystem.

Insolation

Sollys der rammer en overflade. Kaldes også solindstråling.

Insolation udtrykkes ofte i watt per kvadratmeter, W/m2.

Sollys, som rammer en overflade, vil enten reflekteres eller absorberes. Kun det absorberede sollys opvarmer overfladen. Et objekts albedo-værdi beskriver, hvor meget sollys der reflekteres.

Mængden af sollys, der rammer Jordens overflade, afhænger af en række faktorer.