find

Viser 1 - 10 af 12 resultater på søgningen

Metan

Metan er en drivhusgas som skabes både naturligt og af mennesker. Den kemiske formel er:

CH4

Biomasse

Levende og nyligt dødt biologisk materiale. I forbindelse med klimaændring refererer ordet ofte til disse materialer når de bruges som brændstof eller i industriel produktion af energi.

Fossilt brændstof

En energikilde som for eksempel olie, naturgas eller kul, der er dannet fra resterne af døde planter og dyr over millioner af år.

Klimaændring

Ændring i globalt klima over lang tid. Klimaændringer måles i temperaturfald og temperaturstigninger i atmosfæren. I nogle perioder kan temperatursvingningerne være ret små, mens de i andre perioder kan være kraftige.

Tærskelværdi

Et kritisk punkt, hvor selv en lille yderligere stigning i for eksempel temperatur vil medføre dramatiske forandringer i miljøet. Forandringer som ikke kan stoppes.

Kulstofkredsløb

Bevægelsen af kulstof gennem biologiske, atmosfæriske, kemiske og geologiske systemer.

Permafrost

Jord eller klippe som er konstant frosset i en periode på mindst to år.

Permafrost kan udvikles i områder med en årlig gennemsnitlig temperatur på eller under vands frysepunkt - 0° Celsius.

Landbrug

Klima og vejr har altid været af stor betydning for landbruget. Med den voksende befolkning tyder noget nu på, at landruget også spiller en rolle i klimaforandringerne.