Gå til hovedindhold

Søgeresultater

Viser 1 - 7 af 7 resultater på søgningen

 1. Klimaet og skoven

  … og afskovning bidrager med omkring 18 procent af de globale drivhusgasudledninger (Stern et al. 2006). Indsatsen imod skovrydning er derfor en af de vigtigste i bestræbelserne på at mindske verdens klimaproblemer som følge af atmosfærens øgede CO2-indhold. Skovens 5 kulstoflagre * Biomasse over jordoverfladen * Biomasse under jordoverfladen * Det øverste lag af visne blade i skovbunden * Dødt træ * Organisk kulstof i jorden Den totale mængde kulstof i skovens 5 kulstoflagre er estimeret til …
 2. Afskovning

  … de fleste andre landområder, kan afskovning på kort sigt føre til en lokal afkøling. Langtidseffekten af afskovning er dog mere sandsynligt en global opvarmning , da skove fungerer som kulstoflagre . Når skove fældes og træet brændes frigives ekstra kuldioxid til atmosfæren. Desuden betyder færre træer og mindre plantevækst, at der fjernes mindre kulstof fra atmosfæren gennem fotosyntese . Det vurderes at afskovning i troperne alene står for 20 procent af den globale udledning af drivhusgasser . …
 3. Indlandsisen

  … år ophobes sne svarende til omkring 600 km 3 is. Men tilføjelsen af is modsvares af et tab af is gennem afsmeltning og afbrækning (kælvning) fra kanterne. Den grønne ø Grønland har ikke altid været dækket af indlandsisen. Øen har også været dækket af skov og græs. Resultater fra sedimentundersøgelser i det nordlige Grønland antyder, at øen var fri for is for omkring 2,4 millioner år siden. Der er nogen usikkerhed om, hvilke faktorer der forårsagede overgangen fra et hovedsageligt isfrit Grønland …
 4. Respiration

 5. Økosystem

  … Dette samfund af levende organismer samt miljøet de lever i, kaldes for et økosystem. Økosystemer findes på mange niveauer og i forskellige størrelser. En lille sø og det samfund af organismer, som lever i den, er et økosystem. Hvis søen ligger i en skov, er skoven inklusiv søen også et økosystem. Eksempler på økosystemer er ørkener, koralrev, tundraer, savanner og regnskove. Økosystemer er ikke isoleret fra hinanden, men forbundet af forskellige interaktioner. Både organisk og uorganisk materiale kan krydse grænserne mellem økosystemer i form af dyr og planter eller når det blæser og regner. Hele Jorden kan …
 6. Biomasse

  … Planter som gror hurtigt og er nemme at forarbejde foretrækkes. Brugen af biomasse i energiproduktion har gennem en periode været stigende. Biomasse er ofte en alternativ til fossilt brændstof. Biomasse er vedvarende energi og ofte også kulstof-neutralt . Fossilt brændstof er ingen af delene.. Biomasse er en del af kulstof-kredsløbet . Under væksten fjerner biomasse CO 2 fra atmosfæren gennem fotosyntese . Når biomassen bruges som brændstof, så frigiver biomassen den samme mængde CO 2 tilbage i atmosfæren. Derfor opfattes biomassen som kulstof-neutral. Planterne som bruges til brændstof eller i energiproduktion kan fortsat erstattes med nye som plantes med samme formål. Biomasse er derfor en vedvarende energikilde. Når biomasse bliver brugt og uden at der planets nye afgrøder så bidrager …
 7. Landbrug

  … Det er fordi, at klimaforandringer medfører et ændret vejrlig. Når temperaturerne bliver meget høje og regnmængden svinder ind til nærmest ingenting, hjælper den ekstra CO 2 i atmosfæren ikke. Landbruget indvirker også på klimaet . Der er udledning af kuldioxid fra de maskiner, man bruger i landbruget, og kvæg udleder store mængder metan , der også er en kraftig drivhusgas . Landbrug fylder også meget, og når for eksempel skov fældes for at gøre plads til dyrkning af jorden, ændres albedoen og …