Klima og energi

Fjernvarme - og fjernkøling - kan halvere CO2-udledning i udenlandske storbyer

Mange storbyer verden over kunne spare væsentlige mængder CO2 ved at skifte fra individuelt opvarmede og nedkølede lejligheder til en veltilrettelagt fjernvarmeløsning.

Danmark ligger inde med en stor ekspertise om fjernvarmeløsninger, fordi modellen allerede er udbygget i tætbebyggede områder. I mere tyndt befolkede områder duer fjernvarmemodellen ikke.

http://www.energymap.dk/Newsroom/Halve-CO2-emissions