Klimaleksikon fødes

Danskerne kan nu få faktuel viden om et af tidens mest omdiskuterede emner på Klimaleksikon.dk

Vi vil gerne lave et dansk klimaleksikon, der retter sig mod en bred målgruppe: Alle voksne danskere. 

Det væsentlige problem i forhold til den menneskeskabte opvarmning er energi. I det danske klimaleksikon vil vi derfor fokusere på energi, teknologi og bæredygtige løsninger, ud over de emner der strengt taget har med klimatologi at gøre.

Også fordi Danmark har mange virksomheder, der befinder sig på den absolutte forkant, hvad bæredygtig teknologi angår. Leksikonet vil give sådanne virksomheder en stor og positiv eksponering som sponsorer, i de kommende år hvor der vil komme mange søgninger på relevante ord.

Vi har erfaring med at lave klimaleksika. Vi har lavet et klimaleksikon på engelsk for Region Syddanmark med 101 opslag. Leksikonet skal bruges til en konference som Danfoss Universe holder i Sønderborg til sommer. Konferencen hedder Bright Green Youth og samler unge mellem 14-18 fra hele verden. De skal så diskutere mulige løsninger på klimaproblemet.

Senest har vi skrevet tekster for Dansk Industri om energiteknologier, og hvordan de kan afhjælpe problemer med klimaændringer.