Klima

Klima er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, normalt 30 år. Klima er en meget kompleks størrelse, der inkluderer temperatur, nedbør, vindforhold, evapotranspiration, havstrømme og mange, mange andre faktorer. Alle disse faktorer påvirkes af sollyset. Faktorer, der påvirker klimaet, studeres i klimatologi.

Klimazoner

Normalt opdeles klimaet i forskellige kategorier, afhængigt af vejret i et bestemt område. Köppen Climate Classification System er det mest udbredte system til klassificering af jordklodens forskellige klimatyper. Köppen-systemet definerer fem overordnede klimatyper. Omkring ækvator finder man Tropisk klima. Bevæger man sig så enten mod nord eller syd, møder man følgende klimazoner i rækkefølge: Tørt klima, Varmtempereret klima, Koldtempereret klima og Polar klima.

Klimaets skiften hen over året

Klimaet ændrer sig hen over årstiderne på samme måde fra år til år. Årstiderne er altså normalt ret stabile, men klimaforandringer kan ændre på dette så årstiderne rykkes længere frem eller tilbage i kalenderåret. Klimaet ændrer sig helt af sig selv og ganske naturligt over lange tidsperioder. Det kalder man klimaændring.

Menneskesket påvirker klimaet

Inden for de seneste hundrede år er jordens befolkning vokset dramatisk, og der har været voldsomme teknologiske fremskridt. Den udvikling har taget fart siden industrialiseringen, og meget tyder nu på, at menneskelig aktivitet er en betydelig faktor i klimaforandringerne. Ændringer i atmosfærens indhold af drivhusgasser afgør, hvor meget af energien fra sollyset, der tilbageholdes i atmosfæren og dermed om Jorden opvarmes eller afkøles. For tiden har vi global opvarmning, da temperaturen er stigende. Menneskelig aktivitet spiller en væsentlig rolle i dette, da vi udleder store mængder af drivhusgasser til atmosfæren, når vi bruger fossilt brændstof. Forskere bruger supercomputere til at køre klimamodeller, der kan give os en idé om, hvordan klimaet vil udvikle sig et godt stykke ud i fremtiden.

Wikimedia Commons.

Verdenskort markeret med de forskellige klimazoner.

Klimaforandringer

Hvad er årsagerne – og hvad kan vi gøre ved det. Bliv klogere på klimaforandringer her.

Landbrug

Klima og vejr har altid været af stor betydning for landbruget. Med den voksende befolkning tyder noget nu på, at landruget også spiller en rolle i klimaforandringerne.