Sikre finansiering af sekretariat

Foreløbig har arbejdet på og omkring Klimaleksikon været båret af ulønnet sekretariatsfunktion, men det er ikke en bæredygtig måde at drive leksikonet på. Derfor har det høj prioritet at sikre en finansiering af sekretariatet fremover.