Målsætninger

  • At øge den almene viden på klimaområdet.
  • At belyse samspillet mellem videnskab, teknologi og praksis i forhold til klima og miljø.
  • At forbinde Klimaleksikon som uformelt læringsmiljø med formel undervisning på skolerne.
Indholdsreference

Danmarks Klimaleksikon har eksisteret online siden 2008 og sammenlagt betjent over en million mennesker.