Bæredygtig udvikling

"En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare." - World Commission on Environment and Development Report, 1987 (Brundtland Rapporten).

Ovenstående er den mest udbredte og accepterede definition på bæredygtig udvikling.

Konceptet er komplekst og inkluderer både økonomiske, sociale og miljømæssige aspekter. Eftersom det kan siges, at økonomi og samfundet eksisterer inden for og er afhængig af miljøet.

Fokus er på at forbedre menneskets livskvalitet for nutidige og fremtidige generationer ved at balancere økonomiske, sociale og miljømæssige behov.

Ved miljøkonferencen i Rio de Janeiro i 1992 blev der lavet en række aftaler og konventioner inklusiv Agenda 21. Dette er en plan for, hvorledes bæredygtig udvikling inkorporeres på det globale, nationale og lokale niveau inden for områder, hvor mennesket påvirker miljøet.

Klimaforandring inkluderes som en faktor i planlægningen af bæredygtig udvikling, eftersom nutidige menneskelige aktiviteter kan påvirke fremtidige generationer negativt gennem klimaforandringer. Reduktion af CO2-udledningen fra en række sektorer; transport, energi, landbrug og så videre, er et forsøg på at undgå negative påvirkninger af fremtidige generationer gennem klimaforandringer.

'Bæredygtig udvikling' konceptet er af nogen blevet kritiseret for at være for vagt, og for at være urimeligt overfor udviklingslandene.