Migration

Gnuer på vandring mod bedre græsgange.

Når dyr eller mennesker flytter sig fra et området til et andet. Normalt sker migration på grund af lokal fødemangel eller andre miljøfaktorer.

Når dyr migrerer, bevæger de sig normalt frem og tilbage mellem to områder. Det sker også, at dyr flytter permanent til et nyt område. Dyr migrerer typisk i jagten på føde eller steder at yngle. Nogle arter gennemfører en migrationscyklus inden for ét år, hvert år. Andre arter migrerer kun, hvis de lokale miljøbetingelserne ændrer sig til det værre, eller bruger flere år på at gennemføre en migration. Dyr kan bevæge sig over store afstande i forbindelse med disse migrationer. Den arktiske terne flyver for eksempel fra Arktis til Antarktis og tilbage igen hvert år.

Dyr bruger en række ledetråde til at finde vej på deres migrationer. Det inkluderer iøjefaldende landmærker, stjernerne, Jordens magnetfelt, solens position og lugt. Dyr kan også bruge ændringer i temperatur, dagslængde, fødetilgængelighed og andre miljøkarakteristika.

Mennesker migrerer sjældent i en fast, årlig rytme. Menneskelig migration er derimod normalt en permanent flytning fra et sted til et andet. Mennesket migrerer desuden på andre måder og af andre grund end dyr. Miljøændringer er dog ligeledes en af grundene til at mennesker migrerer.

Global opvarmning kan påvirke både dyrs og menneskets migrationsmønstre. Klimaændringer kan ændre årstidernes skiften og forårsage andre ændringer i miljøet, som gør det nødvendigt for dyr at finde et nyt levested eller tilpasse deres migrationsmønstre. I nogle tilfælde kan ændringerne gøre levebetingelserne bedre og for eksempel gøre det unødvendigt at migrere til steder med mere føde om vinteren. I andre tilfælde kan klimaændringer betyde tab af vigtige levesteder, og at arter kan uddø, hvis de ikke har mulighed for at migrere til andre områder. Lokalt kan arter blive truede, hvis konkurrerende arter flytter ind på området.

Lignende problemstillinger gælder for mennesket. Eftersom global opvarmning ikke vil påvirke alle lande ligeligt, vil forskellige befolkningsgrupper opleve konsekvenserne af global opvarmning forskelligt. I nogle lande vil levebetingelserne forværres, når for eksempel hyppigheden af tørkeperioder eller ekstremt vejr stiger. I andre lande kan man på den anden side opleve forbedringer, hvis opvarmningen for eksempel giver bedre betingelser for landbrug eller udvinding af råstoffer. Sådanne geografiske forskelle kan give grobund for store folkevandringer i form af klimaflygtninge, der er tvunget til at migrere på grund af global opvarmning.

Læring