Naturlige klimasvingninger

En oscillation er en konstant svingning mellem to (eller flere) tilstand.

Naturlige tilbagevendende udsving i klimaet.

I naturvidenskabens verden henviser en svingning (oscillation) til et gentagende skifte mellem to eller flere tilstande. Havets konstante svingning mellem høj- og lavvande er et eksempel på en svingning. Tidevandsstrømmen er i det eksempel selve svingningens bevægelse.

En klimasvingning er ikke det samme som en klimaændring. Klimaændring bruges normalt til at betegne ændringer i klimaet, som ikke automatisk retter sig selv igen. Svingninger er ændringer, som er tilbagevendende, men aldrig permanente.

Det er vigtigt at identificere og forstå den naturlige variation i Jordens klima, hvis man vil afgøre om observerede klimaændringer er usædvanlige og måske forårsaget af mennesket, eller om de blot er en del af de naturlige klimasvingninger.

Det kan være vanskeligt at adskille klimaændringer fra naturlige klimasvingninger. Især hvis det drejer sig om svingninger over en meget lang tidsperiode.

El Niño, der er et hav og atmosfære-fænomen, som optræder regelmæssigt i intervaller på mellem 2 og 7 år, er et eksempel på en naturlige klimasvingning. I forbindelse med El Niño stiger temperaturen i den centrale og østlige del af Stillehavet til over normalen. Fænomenet har vidtrækkende konsekvenser for resten af planeten.

Naturlige klimasvingninger kan muligvis stabilisere temperaturen eller sågar forårsage nedkøling i områder, hvor man havde forventet at mærke effekterne af global opvarmning. Det er dog ikke ensbetydende med, at temperaturstigningen forudsagt af forskerne er forkert, men blot at der kan være en interaktion mellem global opvarmning og naturlige klimasvingninger.