Skyfeedback

Et negativt feedback eller et positivt feedback hvor en temperaturstigning giver flere skyer, som medfører enten et temperaturfald eller en yderligere stigning.

Hvorvidt der sker et positivt eller negativt feedback afhænger af, hvilken type skyer der dannes. I de fleste tilfælde vil et øget skydække medføre et koldere klima på grund af skyernes albedo.

Det negative feedback fungerer således: En højere overfladetemperatur giver en øget fordampning, som fører til dannelsen af flere skyer. Et øget skydække reducerer mængden af sollys, der når ned til Jordens overflade, da skyerne reflekterer sollyset tilbage ud i rummet. Derved vil Jordens overfladetemperatur falde igen. Denne effekt er mest udtalt i forbindelse med lavthængende skyer.

Den positive feedback sker derimod i forbindelse med høje skyer, der ikke blokerer for solen. Da vil et øget indhold af vanddamp, som skyldes, at højere overfladetemperaturer giver mere fordampning, medføre højere temperaturer. Dette skyldes, at vanddamp fungerer som en drivhusgas og forhindrer atmosfærens varme i at slippe ud i rummet. En temperaturstigning vil så føre til endnu mere fordampning og så fremdeles.

De to former for feedback kan udligne hinanden, men man har endnu ikke meget viden om deres indbyrdes magtforhold, eller hvordan balancen mellem de to påvirker klimaændringer.

Læring