Klima

Her på siden kan du lære alt om klima

Verdenskort markeret med de forskellige klimazoner.

Wikimedia Commons.

Hvad er klima?

Klima er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, normalt 30 år. Klima er en meget kompleks størrelse, der inkluderer temperatur, nedbør, vindforhold, evapotranspiration, havstrømme og mange, mange andre faktorer. Alle disse faktorer påvirkes af sollyset. Faktorer, der påvirker klimaet, studeres i klimatologi.

Klimazoner

Normalt opdeles klimaet i forskellige kategorier, afhængigt af vejret i et bestemt område. Köppen Climate Classification System er det mest udbredte system til klassificering af jordklodens forskellige klimatyper. Köppen-systemet definerer fem overordnede klimatyper. Omkring ækvator finder man Tropisk klima. Bevæger man sig så enten mod nord eller syd, møder man følgende klimazoner i rækkefølge: Tørt klima, Varmtempereret klima, Koldtempereret klima og Polar klima.

Klimaets skiften hen over året

Klimaet ændrer sig hen over årstiderne på samme måde fra år til år. Årstiderne er altså normalt ret stabile, men klimaforandringer kan ændre på dette så årstiderne rykkes længere frem eller tilbage i kalenderåret. Klimaet ændrer sig helt af sig selv og ganske naturligt over lange tidsperioder. Det kalder man klimaændring.

Du kan læse mere om hvordan klimaet skifter hen over året i opslaget årscyklus.

Mennesket påvirker klimaet

Inden for de seneste hundrede år er jordens befolkning vokset dramatisk, og der har været voldsomme teknologiske fremskridt. Den udvikling har taget fart siden industrialiseringen, og meget tyder nu på, at menneskelig aktivitet er en betydelig faktor i klimaforandringerne. Ændringer i atmosfærens indhold af drivhusgasser afgør, hvor meget af energien fra sollyset, der tilbageholdes i atmosfæren og dermed om Jorden opvarmes eller afkøles.

Kan man forudsige fremtidens klima?

For tiden har vi global opvarmning, da temperaturen er stigende. Menneskelig aktivitet spiller en væsentlig rolle i dette, da vi udleder store mængder af drivhusgasser til atmosfæren, når vi bruger fossilt brændstof. Forskere bruger supercomputere til at køre klimamodeller, der kan give os en idé om, hvordan klimaet vil udvikle sig et godt stykke ud i fremtiden.

Hvad er forskellen på klima og vejr?

Vejret ændrer sig fra dag til dag, mens klimaet betegner vejret over en længere periode, herunder for eksempel gennemsnitlige temperatur og nedbør i form af regn, hagl eller sne.

Man kan også sige at vejret er det du kan gå udenfor og opleve her og nu. Lige hvor du er. Klimaet er det vejr som er typisk for et stort område over en lang årrække.

Indholdsreference