Biosfære

Alt levende lige fra myrer til blåhvaler er en del af biosfæren.

Summen af alle levende organismer på Jorden og stederne de lever.

Biosfæren er en betegnelse for det globale økologiske system, der omfatter alle levende organismer og deres interaktioner. Samspillet med litosfæren (jordskorpen), hydrosfæren (alt vand på Jorden) og atmosfæren er også inkluderet. Den biosfære vi lever i nu har rødder, der strækker sig 3,5 milliarder år tilbage.

Biosfæren dækker det meste af kloden og strækker sig fra de dybeste oceaner til de højeste bjergtoppe. Mikroorganismer kan sågar leve dybt under jordoverfladen.

Biosfæren er opdelt i en række såkaldte biomer. Hver af disse består af arter, som bruger lignende tilpasninger til en bestemt type klima. Biomer skifter med Jordens breddegrader. Arktiske og antarktiske biomer er for eksempel markant anderledes tropiske biomer.

Klimaændringer påvirker fordelingen af biomer og kan helt ændre dem.

Biosfæren spiller en vigtig rolle som reservoir i kulstofkredsløbet og påvirker klimaet med frigivelse og optagelse af CO2 til og fra atmosfæren.

Læring