find

Viser 1 - 10 af 11 resultater på søgningen

Kulstofkredsløb

Bevægelsen af kulstof gennem biologiske, atmosfæriske, kemiske og geologiske systemer.

Klimaet og skoven

Indsendt af Mikkel den 10. september 2010 - 8:08

Verdens skove dækker 3.952 millioner hektar, svarende til 30 % af klodens landareal. Skove spiller en meget vigtig rolle i det globale kulstofkredsløb og i hele klimadebatten.

Biomasse

Levende og nyligt dødt biologisk materiale. I forbindelse med klimaændring refererer ordet ofte til disse materialer når de bruges som brændstof eller i industriel produktion af energi.

Afskovning

Den systematiske og vedvarende fjernelse af træer eller buske fra et landområde. Kaldes også for skovrydning.

Fossilt brændstof

En energikilde som for eksempel olie, naturgas eller kul, der er dannet fra resterne af døde planter og dyr over millioner af år.

Biosfære

Summen af alle levende organismer på Jorden og stederne de lever.