COP26

Indonesiens præsident, Joko Widodo, taler ved COP26.

Den 26. Climate Change Conference of the Parties (COP26) blev afholdt i Glasgow, Skotland, 31. oktober - 13. november 2021. FN’s klimakonference skulle egentlig have fundet sted allerede i 2020, men blev udsat med et år på grund af coronapandemien.

Målsætning

Ifølge det britiske formandskab var et væsentligt succeskriterie for Glasgowaftalen, at Parisaftalens målsætning om en maksimal temperaturstigning på 1,5 grader skulle holdes i live. Ifølge den britiske formand Alok Sharma lykkedes det:
”Jeg mener, at vi i dag kan sige med troværdighed, at vi har holdt 1,5 inden for rækkevidde. Men pulsen er svag, og vi overlever kun, hvis vi holder vores løfter og omsætte tilsagn til hurtig handling.”

Resultater

Væsentlige elementer i den klimaaftale, den såkaldte Glasgow Klimapagt, man forhandlede sig frem til på konferencen:

  • Temperaturstigning: Det erklærede mål er stadig at holde temperaturstigningen i dette århundrede på 1,5 grader.
  • Fossile bændsler nævnt: For første gang i en klimaaftale fra et COP blev fossile brændsler nævnt specifikt. I Glasgowaftalen lyder det således, at landene skal styrke indsatsen for at nedtrappe brugen af kulkraft og ineffektive subsidier af fossile brændstoffer.
  • Bremse skovrydning: Ledere fra 137 lande, heriblandt Danmark, lover at stoppe og vende tabet af skov inden 2030.
  • Bidrag til tilpasning: Opfordring til de rige lande om i år 2025 via den såkaldte ’ Adaptation Fund’ at have fordoblet deres støtte til fattige landes tilpasning til global opvarmning og reduktion af udledning. Allerede ved COP15 i København i 2009 blev udviklingslandene lovet 100 mia. dollars årligt til finansiering af en grøn omstilling og tilpasning, men hidtil har pengene ladet vente på sig.
  • De næsten 200 lande, som har tilsluttet sig klimapakten, er enige om allerede i 2022 at revidere og styrke deres nuværende emissionsmål for 2030, kendt som de nationalt fastlagte bidrag (Nationally Determined Contributions). Fristen for denne revision var inden konferencen ellers først sat til 2025.
  • Modtagelse

    Der har efterfølgende især været kritik af, at formuleringen om fossile brændstoffer i sidste øjeblik blev udvandet. I udkast til aftaleteksten blev formuleringen ”udfasning af kulkraft” således brugt, men alligevel endte man i den endelige klimaaftale med den mindre drastiske ”nedtrapning af kulkraft”. Denne mere vage formulering tilskrives særligt Indien, hvis miljøminister Bhupender Yadav spurgte forsamlingen, hvordan man kan forvente, at udviklingslande skal udfase kulkraft og subsidier af fossile brændstoffer, når de stadig er i udvikling og bekæmper fattigdom.

    De næste COP-konferencer i 2022 og 2023 blive afholdt i henholdsvis Egypten og De Forenede Arabiske Emirater.