Havniveau

Højden af havoverfladen i forhold til landjorden.

Eustasi er betegnelsen for globale ændringer i havniveauet. De vigtigste faktorer i forhold til et globalt stigende havniveau er en øget afsmeltning fra isen på land, og udvidelsen af vandet i oceanerne efterhånden som det opvarmes.

Med en større satellit-dækning er mere nøjagtige målinger af det gloable havniveau blevet tilgængelige. Ifølge FN's klimapanel, IPCC, indikerer optegnelserne siden de tidlige 1990ere, at havniveauet er steget med omkring 3 mm om året, og denne rate forventes at stige i fremtiden.

Den aktuelle stigning i havniveau skyldes først og fremmest udvidelsen af havvandet. Det er fortsat usikkert, hvor meget afsmeltningen af is fra land vil bidrage i fremtiden. Vand fra isen kan potentielt hæve havniveauet med mange meter. Selvom det globale havniveau er stigende, kan der være regionale forskelle.

Ændringer i ocean-strømme og regionale temperaturforskelle kan give store regionale variationer i havniveauet. I nogle områder kan havniveauet hæve sig adskillige gange mere end det globale gennemsnit, mens det andre steder kan falde.

Nu til dags er der ligeledes betydelige regionale forskelle i havniveauet, når man betragter det på en global skala. Atlanterhavet er cirka 1 meter lavere nord for Golfstrømmen end syd for. I sammenligning med Stillehavet er Atlanten i sin helhed omkring 40 cm lavere. Klimadebat har en god artikel med grafer over vandstand.