IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

FN's klimapanel som på baggrund af den nyeste videnskabelige litteratur med jævne mellemrum udgiver rapporter, hvor klimaets aktuelle tilstand og udvikling opsummeres.

IPCC blev oprettet i 1988 af World Meteorological Organization (WMO) og FN's Miljøprogram og Miljøorganisation (UNEP).

IPCC's rolle er at evaluere den aktuelt tilgængelige viden og forståelse af klimaændringer samt bidrage med objektiv information og råd omkring klimaændringer til beslutningstagere og andre med en interesse i klimaændringer.

FN's klimapanel er sammensat af regeringer (fra medlemslande i WMO og UNEP) og hundredvis af forskere fra hele verden.

IPCC udfører ikke selv forskning eller overvågning af klimaet. Klimapanelets primære aktivitet består i stedet i med jævne mellemrum at udgive omfattende rapporter (Assessment Reports), der indholder den nyeste viden om klimaændringer og anbefalinger til, hvordan man bør reagere på dem. Derudover producerer panelet forskellige rapporter på opfordring fra for eksempel Conference of the Parties.

IPCC har opdelt sit arbejde i en række arbejdsgrupper. Den første grupper evaluerer tilgængelig videnskabelig viden om klima og klimaændringer. Den anden gruppe vurderer, hvordan klimaændringerne vil påvirke os og naturen, samt giver anbefalinger til tilpasninger. Den tredje arbejdsgruppe evaluerer mulighederne for at reducere udledningen af drivhusgasser. Endelig er der en special enhed, som tager sig af tilsynet med de nationale opgørelser over udledningen af drivhusgasser.

Til dags dato har IPCC udarbejdet fem hovedrapporter (I 1990, 1995, 2001, 2007 og 2014). Rapporterne citeres ofte og har stor indflydelse på de politiske beslutninger, som tages i forbindelse med klimaændringer såsom i Kyoto-protokollen.

Du kan finde mere information om IPCC på den officielle hjemmeside: www.ipcc.ch