Klimaforsinkelse

Verdenshavene udgør en stor buffer, som betyder, at der er klimaforsinkelse.

Den forventede, fremtidige klimapåvirkning af nutidige aktiviteter. Kaldes på engelsk for climate commitment

Klimaet reagerer med en forsinkelse på alle faktorer, der påvirker det. For eksempel vil drivhusgasser, der udledes nu, have en effekt i fremtiden. Klimaforsinkelse er et forsøg på at forudsige, hvor stor en påvirkning nutidige ændringer vil få i fremtiden. I den sammenhæng er det oftest udviklingen i temperatur, man umiddelbart tænker på.

Den primære årsag til klimaforsinkelsen er den store varmekapacitet i verdenshavene. De fungerer som en stor buffer.

Den aktuelle viden om klimaforsinkelse bruges i klimamodeller. Et scenarie, som tager højde for klimaforsinkelse, forudsiger, at Jorden i år 2100 vil være 1 grad varmere end i dag. Dette gælder også hvis atmosfærens indhold af drivhusgasser stabiliseres på det nuværende niveau.

IPCC har brugt klimaforsinkelse i deres arbejde siden 1995.

Læring