Menneskeskabt

Også kaldet antropogenisk.

Noget der er skabt eller forårsaget af mennesker eller menneskelig aktivitet.

Menneskeskabte effekter opstår ofte som et biprodukt af industriel produktion. Forurening og affald er menneskeskabte effekter, der skader miljøet.

Den del af klimaændringen, der er en konsekvens af menneskets aktiviteter, kalder man menneskeskabt klimaændring. I forbindelse med klimaændringer refererer menneskeskabte effekter normalt til CO2 og andre drivhusgasser, der udledes ved menneskets aktiviteter og resulterer i højere temperaturer. Ikke alle menneskeskabte udledninger resulterer i global opvarmning.

For eksempel bevirker sulfat-aerosoler, at temperaturen falder, fordi de gør, at mere sollys reflekteres, inden det når jordoverfladen. Denne effekt forklarer til dels den afkølning, der kunne observeres i midten af det tyvende århundrede. FN´s klimapanel, IPCC, har konkluderet, at størstedelen af den stigning, der har været i temperaturen siden midten af det tyvende århundrede, "højest sandsynligt" skyldes øgede koncentrationer af menneskeskabte drivhusgasser.