Polarby (Lovelock Retreats)

En by bygget til at huse de sidste overlevende efter en katastrofal global opvarmning.

Ideen om at etablere sådanne byer som et sidste tilflugtssted for menneskeheden baseres på forudsigelsen om en global opvarmning, der medfører klimaændringer uden belæg i eksisterende prognoser.

Det var forfatteren Danny Bloom, som efter at have læst en artikel af James Lovelock, fostrede ideen om at etablere polarbyer. I artiklen forstiller Lovelock, der er mest kendt som ophavsmanden til Gaia-hypotesen, sig konsekvenserne af det værst tænkelige scenarie og hævder, at mennesker kun vil være i stand til at overleve i de polare områder. Resten af planeten vil være ubeboelig.

Endnu har ingen rent faktisk bygget en polarby, men ideen har alligevel skabt en del opmærksomhed. Bloom og andre forestiller sig, at polarbyerne vil være selvbærende, tætbefolkede bysamfund, der drives af vedvarende energi, eventuelt kernekraft.

Ifølge Bloom skal forslaget om at bygge polarbyer tages alvorligt. Desuden opfordrer han til, at man begynder at bygge dem nu, mens vi har ressourcerne til at gøre det. Samtidig er for forslaget dog også ment som en måde at skabe opmærksomhed omkring global opvarmning, og hvad vi kan gøre ved den.

Det er kun et mindretal, som forventer, at det værst tænkelige scenarie rent faktisk bliver til virkelighed og gør polarbyer nødvendige. Det anses dog for sandsynligt, at den globale opvarmning vil forandre menneskets aktivitet i polarområderne. Nye naturressourcer er allerede blevet tilgængelige her i takt med at isdækket bliver mindre år for år. En isfri nordvestpassage vil desuden åbne nye ruter for skibsfarten.