Vedvarende energi

Energikilder som fornys naturligt. Set i forhold til menneskets tidsskala, er vedvarende energikilder uudtømmelige. Den eneste begrænsning er mængden af energi, der kan trækkes ud inden for en bestemt tidsperiode. Vedvarende energi kan skabes fra en række kilder, blandt andet fra sollys, vind, bølger, tidevand, geotermal energi (jordvarme) og biomasse. Vedvarende energi udgør omtrent 18 procent (2006) af det globale energiforbrug. For at reducere udledningen af CO2 og modvirke eller afbøde effekterne af global opvarmning øges investeringerne i vedvarende energi og i forskning. De var på over 100 milliarder dollars i 2007. Vind- og vandkraft sammen med biomasse er blevet brugt som vedvarende energikilder i århundreder af mennesker og er stadig de vigtigste. Men andre kilder er også ved at vinde indpas, geotermal energi (varme fra Jordens indre) og solenergi bidrager betydeligt, mens udnyttelsen af bølgeenergi stadig mest er på det eksperimentelle stade. Island har brugt geotermal energi i hundredvis af år i deres varme kilder. Adskillige lande har energipolitikker, der fremmer brugen af vedvarende energi, og krav om hvor stor en andel af den totale energiproduktin, der skal komme fra vedvarende energi. Danmark har sat et mål om at vedvarende energi i 2011 skal udgøre 20 procent, og en forventning om at nå op på 30 procent i 2020. EU-målet er 20 procent.