Biomasse

Levende og nyligt dødt biologisk materiale. I forbindelse med klimaændring refererer ordet ofte til disse materialer når de bruges som brændstof eller i industriel produktion af energi.

Biomasse, i sammenhæng med produktion af energi, er plantemateriale der dyrkes for at producere biobrændsel eller til skabe elektricitet eller varme på kraftværker. Affald fra dyr og planter kaldes også biomasse når det bruges til at producere energi.

Biologisk materiale der har været dødt længe, inklusiv det som bruges i fossilt brændstof, opfattes ikke som biomasse.

Mange plante-arter, selv nogle arter af træer, kan bruges i produktionen af biomasse. Planter som gror hurtigt og er nemme at forarbejde foretrækkes.

Brugen af biomasse i energiproduktion har gennem en periode været stigende. Biomasse er ofte en alternativ til fossilt brændstof. Biomasse er vedvarende energi og ofte også kulstof-neutralt. Fossilt brændstof er ingen af delene..

Biomasse er en del af kulstof-kredsløbet. Under væksten fjerner biomasse CO2 fra atmosfæren gennem fotosyntese. Når biomassen bruges som brændstof, så frigiver biomassen den samme mængde CO2 tilbage i atmosfæren. Derfor opfattes biomassen som kulstof-neutral.

Planterne som bruges til brændstof eller i energiproduktion kan fortsat erstattes med nye som plantes med samme formål. Biomasse er derfor en vedvarende energikilde.

Når biomasse bliver brugt og uden at der planets nye afgrøder så bidrager biomasse dog til global opvarmning. De sker for eksempel ved afskovning når træer fældes for at bruge træet som biomasse og der ikke planets ny skov for at erstatte den gamle.

Biomasse er særligt effektiv mod global opvarmning når den bruges i kraftværker til produktion af elektricitet. Det er fordi den relative mængde metan i forhold til CO2 i udledninger fra kraftværker er lavere end når biomasse rådner i naturen. Metan er en kraftigere drivhusgas end CO2 - så jo lavere andel af metan, jo bedre.