Økosystem

En mangrove er et sårbart økosystem.

Et samfund af planter, dyr og mikroorganismer, samt det (ikke-levende) miljø disse interagerer med.

En gruppe levende organismer af den samme slags (arter), der interagerer med hinanden, kaldes for en population. En samfund er opbygget af talrige forskellige populationer, som interagerer med hinanden. Dette samfund af levende organismer samt miljøet de lever i, kaldes for et økosystem.

Økosystemer findes på mange niveauer og i forskellige størrelser. En lille sø og det samfund af organismer, som lever i den, er et økosystem. Hvis søen ligger i en skov, er skoven inklusiv søen også et økosystem.

Eksempler på økosystemer er ørkener, koralrev, tundraer, savanner og regnskove.

Økosystemer er ikke isoleret fra hinanden, men forbundet af forskellige interaktioner. Både organisk og uorganisk materiale kan krydse grænserne mellem økosystemer i form af dyr og planter eller når det blæser og regner.

Hele Jorden kan betragtes som ét stort økosystem, eftersom de forskellige økosystemer på kloden i større eller mindre grad er forbundet. Det globale økosystem kaldes normalt for biosfæren.

Mange økosystemer påvirkes formentlig negativt af den globale opvarmning og klimaændringer, når levebetingelserne ændrer sig. Selv hvis det blot er nogle få arter, som påvirkes negativt af den globale opvarmning, kan deres fravær påvirke hele økosystemet. En høj biodiversitet giver derfor en beskyttelse mod ændringer i et økosystem. Bevaring af en høj biodiversitet er da også en del af miljøpolitikken i mange lande.

Læring