Arktisk afsmeltning

Et fald i mængden af havis i Arktis og afsmeltningen af Grønlands indlandsis.

Stigende temperaturer i forbindelse med den globale opvarmning har de senere år forårsaget en hastig afsmeltning af isen i det arktiske hav (Ishavet) og fra Grønlands indlandsis.

Klimamodellerne forudsiger, at denne udvikling vil fortsætte i fremtiden. I sidste ende vil det arktiske hav være helt isfrit i sommermånederne.

Denne udvikling vil få havniveauet til at stige globalt. Det er usikkert præcis hvor meget havniveauet vil stige, når det arktiske hav er isfrit i sommermånederne. Hvis hele den grønlandske indlandsis smelter, vil havniveauet stige syv meter globalt. Dette forventes dog ikke at ske inden for den nærmeste fremtid.

Afsmeltningen reducerer også Albedoen i den arktiske region. Det fører til en positiv feedback mekanisme kaldet Arktisk forstærkning.

Der er fremsat flere forslag til, hvordan det arktiske issvind kan mindskes, men selv i de mest optimistiske scenarier forudsiges fortsat afsmeltning. De mest effektive metoder til at formindske den arktiske afsmeltning er de samme, som bruges til at forhindre den globale opvarmning. Det vil altså sige en reduktion i udledningen af drivhusgasser.

Arktisk afsmeltning udgør et alvorligt problem for isbjørne. Isbjørne jæger sæler fra isen. Når havisen smelter tidligere på sæsonen, har isbjørnene kortere tid til at opbygge de fedtreserver, som skal gøre det muligt for dem at klare sig gennem perioder uden mad.

Territoriale stridigheder vil sandsynligvis opstå mellem landene omkring arktis, når afsmeltningen giver nye muligheder for at udnytte ressourcer her.