Arktisk forstærkning

Også kaldt polarforstærkning. Mere udtalte klimaforandringer nær Nordpolen sammenlignet med resten af kloden.

Den arktiske region er mere følsom overfor global opvarmning gennem stråle-forcing forårsaget af drivhusgasser end verdens øvrige områder. Temperaturene i Arktis er steget betydeligt mere end i resten af verden. Dette er et eksempel på, at global opvarmning ikke manifesterer sig lige kraftigt alle steder, til trods for at navnet lægger op til det.

Arktisk forstærkning forklares primært ved nedsat albedo fra is og sne - og den resulterende positiv opvarmningsfeedback. Det medfører arktisk afsmeltning, som igen leder til stigende vandstand. General Circulation Modeller (GCM) forudsiger arktisk forstærkning og på længere sigt en mere generel polarforstærkning - det betyder de både forudsiger arktisk og an antarktisk forstærkning i fremtiden.

At der på nuværende tidspunkt ikke sker forstærkning ved Antarktis forklares ved det faktum, at havet omkring Antarktis fungerer som et kølelegeme, der fjerner varme fra overfladen.