Biobrændsel

Brændstof lavet af biomasse.

Biobrændsel kan være flydende, fast eller på gasform og bruges som brændstof i biler og andre køretøjer. For nyligt er det også lykkedes at lave jetfuel (flybrændstof) basseret på biomasse. Biobrændsel bruges også til at opvarme hjem. De fleste biobrændsler, der bliver brugt til transport, er flydende. De biobrændsler, man bruger til opvarmning, er som regel enten faste eller på gasform. Biobrændsler er også udbredte i fjernvarmeproduktion og produktion af elektricitet. Overalt i verden er brugen af biobrændsler i de forskellige sektorer i vækst.

Alle biobrændsler er lavet af nyligt dødt biologisk materiale. Derved adskiller de sig fra fossile brændstoffer, der er lavet af biologisk materiale, der døde for millioner af år siden. En anden væsentlig forskel mellem biobrændsler og fossile brændstoffer er, at biobrændsler er CO2-neutrale. Når biomassen til biobrændslet dyrkes, fjernes CO2 fra atmosfæren. Samme mængde slippes så ud igen, når biobrændslet senere bruges.

Fordi drivhusgasser også frigives ved produktion af nogle typer af biobrændsler, er det vigtigt at vælge de rigtige biobrændsler, hvis målsætningen er at reducere bidraget til klimaændringer.

Det biologiske materiale, der danner basis for produktionen af biobrændsler, kan være afgrøder, hvis eneste formål er benyttelse som biobrændsel. I det tilfælde taler man om et agrobrændsel. Biobrændsler kan også produceres af affald. Mange processer, der involverer biologiske materialer, skaber store mængder affald, der kan bruges som biobrændsel, hvis det behandles rigtigt.

Biobrændsler laves oftest af dødt plantemateriale. Planter gemmer den energi, de danner ved fotosyntese. Den gemte energi frigives så, når mennesker bruger biobrændslet. Det er også under fotosyntesen, at planterne fjerner CO2. Nogle få typer af biobrændsler er baseret på døde dyr.

Nogle af de planter, man bruger til biobrændsler, har traditionelt været brugt til menneskeføde. Det har ført til debatter, fordi en del sult kunne undgås, hvis man ikke brugte disse afgørder til biobrændsel, men brugte dem alle til føde.

Problemet er dog løst med de nyere biobrændsler, som kaldes anden- og tredjegenerationsbiobrændsler. Anden generation er udelukkende lavet af planter, der ikke indgår i fødevareproduktion. Tredje generation er baseret på alger og kaldes ofte algebrændsler.