Fotosyntese

Klorofylpigmentet, som fanger sollysets energi, gør planter grønne.

Processen hvorved nogle, fotosyntetiske, organismer udnytter energien i sollys til at producere sukkerstoffer.

Alle organismer har brug for energi, mad, for at overleve, men kun planter, alger og nogle bakterier er i stand til at producere det selv. De bruger Solens energi til at lave glukose (et kulhydrat) fra vand (H2O) og kuldioxid (CO2). Ved processen produceres også den ilt, som mennesker og andre organismer indånder.

6H2O + 6CO2 → C6H12O6+ 6O2

Planter opfanger sollysets energi i et pigment i deres blade, klorofyl, som gør dem grønne.

Ligesom andre organismer bruger planterne selv noget af glukosen gennem respiration. Men en stor del af den energi, de fotosyntetiske organismer opfanger, bliver i sidste ende videreført til andre organismer, herbivore, som spiser planter og alger. Derfor afhænger næsten alle levende organismer direkte eller indirekte af fotosyntensen. Dyr som ikke selv kan lave fotosyntese, afhænger af fotosyntetiske organismer for mad.

Gennem fotosyntese fjernes CO2 fra atmosfæren og bygges ind i organisk stof, for eksempel træer. Når træer dør og nedbrydes, føres kulstoffet i sidste ende tilbage til atmosfæren. Dette er en naturlig del af kulstofkredsløbet.

Hvis der sker en ændring i balancen mellem fotosyntese og respiration, kan det påvirke global opvarming. Rydning af skove vil øge indholdet af CO2 i atmosfæren. Øget fotosyntese, det vil sige flere planter, vil på den anden side hjælpe med at reducere mængden af CO2 i atmosfæren.