Conferences of the Parties (COP)

Årligt møde i forbindelse med Klimakonventionen (United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)).

Conferences of the Parties er møder, hvor lande og andre parter, som har tilsluttet sig (UNFCCC), evaluerer resultaterne af den aktuelle indsats og forhandler sig frem til nye bindende tilføjelser til aftalen (protokoller). Møderne afholdes hvert år medmindre parterne aftaler andet. Møderne afholdes i Bonn, Tyskland, medmindre en af parterne i aftalen tilbyder at stå for værtskabet.

'Conference of the Parties' forkortes for det meste til COP efterfulgt af et nummer, som henviser til en bestemt konference. Konferencen i Kyoto i december 1997, hvor Kyotoprotokollen blev udfærdiget, kaldes således for COP3, da det var den tredje Conference of the Parties.

Den første Conference of the Parties blev afholdt i Berlin i 1995. Ved denne konference blev det diskuteret, hvorledes man kunne styrke klimakonventionen. Indtil da havde UNFCCC ikke vist sig særlig effektiv, og mere bindende aftaler blev anset som et nødvendigt næste skridt for at opnår resultater.

Den seneste Conference of the Parties, COP24, blev afholdt i Katowice, Polen. COP25 afholdes 2-13. december 2019 i Chile.