Klimaforandringer

Klimaforandringer - hvad er årsagerne og hvad kan vi gøre ved det. Få svarene lige her ...

Detaljer til Klimaleksikons redaktører

Klimaforandringer pos 19,2 den 17. marts 2019 inden term-side

Klima

Klima er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, normalt 30 år.

Landbrug

Klima og vejr har altid været af stor betydning for landbruget. Med den voksende befolkning tyder noget nu på, at landruget også spiller en rolle i klimaforandringerne.

Fotosyntese

Processen hvorved nogle, fotosyntetiske, organismer udnytter energien i sollys til at producere sukkerstoffer.

Tilpasning til global opvarmning

Handlinger og strategier der sigter mod at minimere den effekt de skadelige konsekvenser af global opvarmning vil få på mennesker og natur.

Stern-rapporten

Stern-rapporten er en undersøgelse af klimaforandringernes økonomiske konsekvenser. Rapporten, som udkom i 2006, blev udarbejdet af et hold ledet af den tidligere cheføkonom i Verdensbanken Sir Nicholas Stern på bestilling af den britiske regering.

Temperaturoptegnelser

Et datasæt af temperaturmålinger som strækker sig over et vist tidsrum. Bruges til at vise fortidige klimaforandringer. Pålidelige temperaturoptegnelser er afgørende for klimaforskning. Men faktiske temperaturaflæsninger er kun foretaget siden det 19. århundrede.

Klimaændring

Ændring i globalt klima over lang tid. Klimaændringer måles i temperaturfald og temperaturstigninger i atmosfæren. I nogle perioder kan temperatursvingningerne være ret små, mens de i andre perioder kan være kraftige.