Klimaforandringer

Hvad er årsagerne – og hvad kan vi gøre ved det. Bliv klogere på klimaforandringer her.

Klimaforandringer - hvad er årsagerne og hvad kan vi gøre ved det.

Et af tidens store spørgsmål handler om klimaets og dets udvikling over tid. Og naturligvis om menneskelig aktivitet påvirker klimaet.

Siden industrialiseringen er vi dels blevet mange, mange flere mennesker på Jorden, og dels har den teknologiske udvikling gjort os i stand til at bruge meget mere energi på grund af diverse maskiners forbrug af brændstof.

Det har både sikret os nogle historisk gode levevilkår med varme boliger, også om vinteren, og muligheder for at rejse rundt og besøge fjerne egne. Vi har isoleret og selv mere fra naturen på godt og ondt.

Til gengæld påvirker vores tilstedeværelse naturen mere end tilfældet var det befolkningstallet var mikroskopisk sammenlignet med i dag. Vores energiforbrug er vokset så meget, og vi er nu så mange mennesker at det er relevant at så på menneskeskabte klimaforandringer. Men først skal vi have defineret klimaforandringer.

Definition på klimaforandringer

Klimaforandringer er ændring i klimaet over tid. Klimaet har naturligvis altid ændret sig, men når vi taler om klimaforandringer i dag, så hentyder vi typisk til at klimaet nu ændrer sig i et højere tempo end det tidligere typisk gjorde op gennem Jordens lange historie.

Derfor er definitonen på, og den daglige forståelse af, ordet 'klimaforandringer' tæt knyttet til menneskeskabt klimaændring. Altså en klimaændring som konsekvens af menneskelig aktivitet her på kloden.

Det korrekte navn for klimaforandringer er egentligt klimaændring. Men i dag er ordet klimaforandringer mere udbredt. Uanset om man bruger det ene eller det andet ord, så handler det om klimaet - og hvordan dette ændrer sig over tid.

Årsager til klimaforandringer

Der er mange naturlige og menneskeskabte årsager til klimaforandringer. I det hele taget er klimaet en kompliceret størrelse som påvirkes af et stort antal faktorer. Du kan læse om de mange forskellige årsager til klimaforandringer her på Klimaleksikon.

Videnskabsfolk bliver med tiden klogere på årsagerne til klimaforandringer og kan tegne et stadigt mere præcist billede af dette komplekse problem. Følg godt med, for der kommer hele tiden ny viden frem og billedet af klimaforandringer forandrer sig også med tiden. Og det gør de relative bidrag for naturlige og menneskeskabte kilder til klimaforandring også.

Smeltevandsflod på Grønlands indlandsis. Det ferske smeltevand, som løber ud i havet, kan måske på sigt forstyrre den termohaline cirkulation.

Indhold
Ændring i globalt klima over lang tid. Klimaændringer måles i temperaturfald og temperaturstigninger i atmosfæren. I nogle perioder kan temperatursvingningerne være ret små, mens de i andre perioder kan være kraftige. Når den globale temperatur stiger over en periode, kalder man det global opvarmning. Et længerevarende fald i temperatur bliver betegnet en istid.

Opvarmningen af havene og atmosfæren nær jordens overflade.

Temperaturoptegnelser baserede på direkte målinger viser, at den gennemsnitlige globale temperatur er steget 0,74 grader Celsius gennem de sidste hundrede år. Det meste af denne stigning er sket siden 1970erne. Optegnelsen viser også, at 11 af de 12 varmeste år har været inden for de sidste 12 år.