Golfstrøm

Illustration af golfstrømmen lavet på baggrund af temperaturmålinger fra satellit.

En varm havstrøm der strømmer ud af Den Mexikanske Golf og fortsætter op langs østkysten af Nordamerika, før den drejer ud i Atlanten. Her deler den sig tilsidst i to, hvor den ene del returnerer sydpå mod Afrika, og den anden fortsætter ind i Nordatlanten.

Når overfladestrømmen bevæger sig mod nord afkøles den af vinden, hvilket også øger fordampningen fra vandet. Dette gør vandet mere salt og koldere, hvilket begge dele gør vandet tungere. I Nordatlanten stopper den nordgående overfladestrøm efterhånden, og bliver i stedet til en dyb sydgående strøm af kold og tungere vand.

Afgørende for klimaet i Nordeuropa

Golfstrømmen påvirker klimaet på den nordamerikanske østkyst og den vesteuropæiske kyst ved at tilføre varmt vand. Uden strømmen ville disse områder have et meget koldere klima.

Der er nogle bekymringer for, at global opvarmning kan forstyrre golfstrømmen. Frygten er, at en øget mængde smeltevand fra indlandsisen vil sænke saliniteten af overfladevandet i den nordgående del af golfstrømmen, og forhindre nedsynkningen af tungt vand.

Den nedadgående bevægelse af vand i Nordatlanten skaber den dybe sydgående strøm, som sandsynligvis er den drivende kraft bag golfstrømmen ved samtidigt at "trække" overfladestrømmen nordpå.

Forudsat at golfstrømmen er hovedansvarlig for at holde Vesteuropa varm, kan en ændring i golfstrømmen betyde en dramatisk ændring i klimaet i Nordeuropa med drastisk faldende temperaturer.

Men de seneste klimamodeller antyder at golfstrømmen ikke har aftaget i nævneværdig grad gennem de sidste 50 år, og at systemet er mere modstandsdygtigt end tidligere troet. Dommedagsscenarioet med et pludseligt stop for golfstrømmen anses derfor for usandsynligt.

Læring