Indlandsisen

Hannes Grobe - CC BY-SA 2.5

En iskappe der dækker omkring 80 procent af Grønland. Den største ismasse på den nordlige halvkugle. En iskappe er en gletsjer, som er større end 50.000 km2. I dag findes der to iskapper på Jorden, Indlandsisen og den Antarktiske iskappe. Indlandsisen har et overfladeareal på omkring 1,7 millioner km2, og er op til 3,2 km tyk. Til sammenligning dækker den Antarktiske iskappe næsten 14 millioner km2.

En sidste rest

Indlandsisen er den sidste større rest af de større iskapper, som dækkede store dele af den nordlige halvkugle under de seneste istider.

Konstant tilførsel og tab af is

Indlandsisen er tykkere i midten end langs dens kanter. Der tilføjes konstant ny masse i form af sne, som tilsidst presses sammen til is. Hvert år ophobes sne svarende til omkring 600 km3 is. Men tilføjelsen af is modsvares af et tab af is gennem afsmeltning og afbrækning (kælvning) fra kanterne.

Den grønne ø

Grønland har ikke altid været dækket af indlandsisen. Øen har også været dækket af skov og græs. Resultater fra sedimentundersøgelser i det nordlige Grønland antyder, at øen var fri for is for omkring 2,4 millioner år siden. Der er nogen usikkerhed om, hvilke faktorer der forårsagede overgangen fra et hovedsageligt isfrit Grønland til nutidens isdækkede ø. Mulige forklaringer inkluderer ændringer i havstrømmene eller i koncentrationen af atmosfæriske drivhusgasser.

Indlandsisen - vigtig for videnskaben

Indlandsisen er en vigtig kilde til information for forskere, der studerer klimaændringer. Ved at bore iskerner, kan forskerne få prøver af is, der er tusindvis af år gammel, og som kan afsløre ting om fortidens klima.

Truslen fra global opvarmning

Øget afsmeltning fra indlandsisen er blevet rapportet de seneste år, og nogle frygter, at afsmeltningen nærmer sig en tærskelværdi, hvor fortsat afsmeltning er uundgåelig. Hvis global opvarmning fik hele indlandsisen til at smelte, ville det hæve havniveauet i verdenshavene med omkring 7 meter. Der er også bekymringer om, at øget afsmeltning fra indlandsisen kan forstyrre golfstrømmen.

Sponsorer
Læring