Søgeresultater

Viser 1 - 4 af 4 resultater på søgningen

  1. Conferences of the Parties (COP)

    … Årligt møde i forbindelse med Klimakonventionen ( United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) ). Conferences of the Parties er møder, hvor lande og andre parter, som har tilsluttet sig (UNFCCC), evaluerer resultaterne af den aktuelle indsats og forhandler sig frem til nye bindende …
  2. COP25

    Conference of the parties som afholdes i Santiago, Chile 2-13. december 2019. Forud for mødet vil parterne også mødes i Costa Rica i oktober. Tallet 25 i mødets titel henviser til, at dette er COP nummer 25. COP25 afholdes altså samme år, som UNFCCC …
  3. IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

  4. COP26

    … For første gang i en klimaaftale fra et COP blev fossile brændsler nævnt specifikt. I Glasgowaftalen lyder det således, at landene skal styrke indsatsen for at nedtrappe brugen af kulkraft og ineffektive subsidier af fossile brændstoffer. Bremse skovrydning: Ledere fra 137 lande, heriblandt Danmark, lover at stoppe og vende tabet af skov inden 2030. Bidrag til tilpasning: Opfordring til de rige lande om i år 2025 via den såkaldte ’ Adaptation Fund’ at have fordoblet deres støtte til fattige landes tilpasning til global opvarmning og reduktion af udledning. Allerede ved COP15 i …