Klimatologi

Klimatologer indsamler iskerneprøver.

Studiet af klima.

I klimatologien studerer man atmosfæren, den termohaline cirkulation, solens indstråling, samspillet mellem atmosfæren, oceanerne og jordoverfladen, samt hvordan disse påvirker klimaforhold som luftfugtighed, temperatur og vind.

Klimastudier beskæftiger sig normalt med lange tidsperioder. I modsætning til meteorologien, der beskæftiger sig med vejret fra dag til dag, prøver man i klimatologien at finde langsigtede mønstre i vejret, og at forstå hvilke mønstre kendetegner et bestemt klima.

I klimatologi benyttes en bred vifte af metoder til at afgøre, hvordan fortidens klima var. Til det formål er det mest nærliggende at lave en temperaturoptegnelse for den pågældende periode. Det kan man for eksempel gøre ved hjælpe af iskerner fra indlandsis eller gletsjeris, der kan give et estimat for temperaturudviklingen, der strækker sig adskillige hundredetusinder af år tilbage. Man har været i stand til at skaffe sådanne forholdsvis nøjagtige og detaljerede data for fortidens temperaturer siden cirka 1850, hvor de nødvendige instrumenter blev tilgængelige.

De senere år har klimatologer fået hjælp fra kraftige supercomputere til at udvikle klimamodeller. Disse simulerer både fortidens, nutidens og fremtidens klima. Klimatologerne kører simuleringerne på data, der inkluderer målinger af temperatur og andre klimafaktorer.

Siden den industrielle revolution har menneskeskabte klimaændringer fået en betydende indflydelse. Dette er også noget af det, som klimatologer studerer intenst i disse år.

Læring