Vejret

Hvad præcist er vejret, og hvor befinder det sig. Og hvordan bliver det i fremtiden? Få svar her.

Klima

Klima er det gennemsnitlige vejr over en længere periode, normalt 30 år.

Atmosfære

De luftlag der omgiver en planet.

Luftlagene i atmosfæren bliver holdt på plads af planetens tyngdekraft. Tæt på planetens overflade er atmosfæren relativ tæt. På Jorden ligger tre fjerdedele af atmosfærens masse inden for en afstand af 11 kilometer fra Jordens overflade. Atmosfæren bliver mindre tæt og forsvinder til sidst helt, når man bevæger sig længere og længere væk fra jordoverfladen. Almindeligvis siger man, at længere ude end 100 kilometer er der ikke længere atmosfære, men bare rum.

Årscyklus

Årstidernes skiften hen over et år kaldes en årscyklus.

Hvis der ikke var klimaforandringer, ville en måned på et givet sted det ene år være magen til en den tilsvarende måned ti år senere med hensyn til vejret og klima.

På grund af accelererende klimaændringer de senere år, sætter foråret nu ind tidligere på året end for bare ti år siden. Det skift har betydet længere pollensæsoner i mange lande.