Årscyklus

Årstidernes skiften hen over et år kaldes en årscyklus. Hvis der ikke var klimaforandringer, ville en måned på et givet sted det ene år være magen til en den tilsvarende måned ti år senere med hensyn til vejret og klima. På grund af accelererende klimaændringer de senere år, sætter foråret nu ind tidligere på året end for bare ti år siden. Det skift har betydet længere pollensæsoner i mange lande. Årscyklussen skyldes Jordens skiftende position i forhold til Solen hen over året. Positionen har indflydelse på mængden af solindstråling i de forskellige regioner. Fordelingen af sollys driver vinde og afgør det sæsonafhængige klimasystem. Årscyklussen fastsættes normalt ud fra observationer og modeller, hvor man tager gennemsnitsværdier for januar i alle år, fra februar i alle år og så videre, for at danne sig et indtryk af den typiske variation hen over et år. Ved hjælp af disse data kan man også give et kvalificeret gæt på, hvordan årscyklussen vil ændre sig et godt stykke tid ud i fremtiden.