Greenland Ice Core Project

En iskerneprøve gøres klar til forsendelse hjem til laboratoriet.

Et danskledet europæisk forskningsprojekt som havde til formål at skaffe information om fortidens klimaer ved at indsamle iskerner fra indlandsisen.

Iskerneboringerne i forbindelse med Greenland Ice Core Project (GRIP) blev foretaget mellem 1990 og 1992 på indlandsisen højeste (tykkeste) punkt. Da boret nåede ned til bunden af iskappen i 1992, havde man udboret en 3.029 meter lang iskerne.

Iskerne kan give forskerne meget information om fortidens klimaer. Iskappen er dannet ved ophobning og sammenpresning af sne. Sneen indeholder forskellige spor af atmosfæren på det tidspunkt, den faldt. Det kan inkludere støv, vulkansk aske og luftbobler med atmosfæriske gasser. Det er desuden muligt at udarbejde en temperaturoptegnelse ved at analysere sammensætningen af vandmolekyler i isen.

Det lykkedes at skabe en 100.000 år lang optegnelse over klimaet takket være iskernerne fra Greenland Ice Core Project. Denne viser, at den nuværende mellemistid har været bemærkelsesværdig stabil, og at der skete hurtige klimaændringer i løbet af den seneste istid.

GRIP blev organiseret af European Science Foundation, en sammenslutning af forskningsråd, videnskabsakademier og lignende forskningsfinansierende organisationer, med finansiering fra 8 lande og EU. Iskernen opbevares nu på Københavns Universitet.