Kulstofneutral

Solenergi er en af flere former for vedvarende energi, der investeres i i forbindelse med klimakompensation.

Når enkeltpersoner eller virksomheder ved hjælpe af klimakompensation opvejer deres emission med reduktioner et andet sted.

Begrebet er tæt forbundet med klimaaftryk.

Kulstofneutralitet betyder, at der samlet set ikke er nogen kulstof-udledning, da en mængde svarende til det udledte fjernes. Det kan for eksempel ske ved at plante træer, der fjerner CO2 fra atmosfæren, hvor det ellers ville virke som en drivhusgas og bidrage til global opvarmning. Det gør det muligt for enkeltpersoner at kompensere for deres udledning af kulstof for eksempel fra forbrænding af fossilt brændstof.

Det er også muligt at kompensere for emission ved at investere i projekter, der reducerer emission andre steder. Det kan for eksempel være ved at større forskellige former for vedvarende energi.

Kulstofneutralitet kan også opnås ved kvotehandel. Her investerer en person eller en virksomhed i kulstofkreditter, der garanterer at en mængde kulstof (kuldioxid) svarende til kreditten ikke er blevet udledt et andet sted. Det vil altså sige, at sælgeren af en kulstofkredit har noget af sin kvote i overskud, som så i stedet bruges af køberen. Samlet set udledes der derfor ikke mere kulstof end fastsat af kvoterne. Dette er den mest omkostningseffektive måde at nedbringe udledningen.

Betegnelsen 'kulstofneutral' kan også omfatte andre drivhusgasser end kuldioxid. I de tilfælde måles mængden af disse drivhusgasser i såkaldte kuldioxid-ækvivalenter. På den måde bliver det nemt at sammenligne effekten af forskellige typer drivhusgas-udledninger.

I stedet for 'kulstofneutral' bruges sommetider betegnelsen 'klimaneutral.'

Læring