Emission

Emission er for eksempel røgen fra skorstenen på et kraftværk eller fra udstødningsrøret på en bil.

Udledning af et forurenende stof, normalt i gasform, i atmosfæren.

I forbindelse med klimaændringer henviser emission normalt udslippet af drivhusgas til atmosfæren.

Afbrændingen af fossilt brændstof og den deraf resulterende emission af drivhusgassen kuldioxid er blevet identificeret af IPCCsom den primære årsag til den nuværende globale opvarmning.

I et forsøg på at begrænse den globale opvarmning blev Kyoto-aftalen vedtaget i forbindelse med UNFCCC.

I denne aftale har de deltagende landene vedtaget kun at udlede en vis mængde CO2. Den tilladte udledning for hvert land fastsættes ved såkaldte CO2-kvoter.

Hvis et land ikke er i stand til at holde sig inden for dets CO2-kvote, er der mulighed for at købe yderligere kvoter. Denne handel betegnes som CO2-kvotehandel.

Regionale og nationale forsøg på at begrænse emission indebærer nogle gange lovgivningen. Denne klimalovgivning vil ofte inkludere CO2-afgifter. Om disse har mere effekt end handel med CO2-kvoter er omdiskuteret.

Læring