Klimaskeptiker

Pia Kjærsgaard har ved flere lejligheder udtrykt skepsis overfor de menneskeskabte klimaændringer.

En person eller organisation som ikke accepterer den videnskabelige konsensus om den globale opvarmning.

Betegnelsen 'klimaskeptiker' bruges normalt om folk, som argumenterer imod nogle eller alle gængse påstande om en menneskeskabt global opvarmning.

I modsætning til egentlige klimabenægtere afviser klimaskeptikere som regel ikke, at der sker en global opvarmning, men stiller spørgsmålstegn ved bestemte områder af klimaændringerne.

Kun nogle få skeptikere afviser helt klimaændringerne. Derimod er deres påstand til gengæld, at IPCC overdriver menneskets påvirkning af klimaet. Nogle klimaskeptikere mener således, at de naturskabte klimaændringer er af langt større betydning end de menneskeskabte. Derudover argumenterer skeptikere ofte for at mekanismerne bag klimaændringer er så komplicerede, at det slet ikke er til at sige, hvor stor betydning menneskets påvirkning er. Nogle skeptikere mener ligefrem, at de nuværende klimaændringer ikke medfører en opvarmning, men derimod en afkøling.

Nogle skeptikere medgiver, at der sker en global opvarmning og sågar at den er menneskeskabt. Til gengæld er de uenige i den gængse opfattelse af, hvilke tiltag der er nødvendige for at afbøde effekterne af den, og i hvilket omfang klimaændringer skal prioriteres i forhold til andre problemer. Disse folk kaldes også sommetider også for klimaskeptikere til trods for, at de altså ikke nødvendigvis stiller spørgsmålstegn ved den videnskabelige konsensus. Bjørn Lomborg har for eksempel argumenteret for, at det vil give mere mening på sigt at investere i tilpasninger til den globale opvarmning fremfor i at bekæmpe den nu og her.

Læring