Landbrug

Pixabay

Klima og vejr har altid været af stor betydning for landbruget. Med den voksende befolkning tyder noget nu på, at landruget også spiller en rolle i klimaforandringerne.

Landruget er essentielt for menneskeheden. Uden et velfungerende netværk af landbrug, vil der ikke være mad nok til at mætte alle verdens munde.

Der bliver derfor gjort et stort stykke arbejde for at sikre, at landbruget også i fremtiden vil kunne levere de nødvendige fødevarer. Da landbruget er meget følsomt overfor klimaforandringer, koncentrerer det meste arbejde sig om at forhindre en del af klimaforandringerne i at opstå og om tilpasning til de klimaforandringer, der opstår hen ad vejen. Nogle steder i verden vil global opvarmning resultere i et større høstudbytte, det gælder blandt andet her i Danmark. Faktisk vil mere CO2 i atmosfæren helt generelt betyde forøget plantevækst.

Det betyder at landbrug mange steder vil være i stand til at producere flere fødevarer på et givet stykke jord. Desværre vil klimaforandringer lede til mindre høstudbytte mange af de steder i verden, hvor der i forvejen er mangel på fødevarer. Det er fordi, at klimaforandringer medfører et ændret vejrlig. Når temperaturerne bliver meget høje og regnmængden svinder ind til nærmest ingenting, hjælper den ekstra CO2 i atmosfæren ikke. Landbruget indvirker også på klimaet. Der er udledning af kuldioxid fra de maskiner, man bruger i landbruget, og kvæg udleder store mængder metan, der også er en kraftig drivhusgas.

Landbrug fylder også meget, og når for eksempel skov fældes for at gøre plads til dyrkning af jorden, ændres albedoen og mindre sollys sendes tilbage ud i rummet, hvilket resulterer i stigende temperaturer. Intensiv dyrkning reducerer også jordens evne til at fungere som kulstofafløb. Det betyder, at mindre CO2 bindes i jorden - og mere af den vil derfor sive ud i atmosfæren og bidrage til drivhuseffekten.