Gå til hovedindhold

Kopiering og print fra Klimaleksikon til undervisningsbrug tilladt efter aftale med CopyDan Tekst & Node

Søgeresultater

Viser 1 - 10 af 13 resultater på søgningen

 1. IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change

  … udledningen af drivhusgasser. Til dags dato har IPCC udarbejdet fem hovedrapporter (I 1990, 1995, 2001, 2007 og 2014). Rapporterne citeres ofte og har stor indflydelse på de politiske beslutninger, som tages i forbindelse med klimaændringer såsom i Kyoto-protokollen . Du kan finde mere information om IPCC på den officielle hjemmeside: www.ipcc.ch … IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change …
 2. Generel cirkulationsmodel

  … system for en 'koblet' model. Koblede atmosfære-ocean generelle cirkulationsmodeller (AOGCM'er) er de modeller, der oftest bruges til at forudsige fremtidens klima. Dette forudsigelser kaldes sommetider for scenarier. Ud fra forskellige scenarier kan IPCC anbefale tiltag, der skal begrænse den globale opvarmning og forudsige det sandsynlige resultatet af en specifik reduktion i drivhusgas emission . Avancerede AOGCM'er kan også til en vis grad bruges til at forudsige regionale klimaændringer. Disse …
 3. Emission

  … Afbrændingen af fossilt brændstof og den deraf resulterende emission af drivhusgassen kuldioxid er blevet identificeret af IPCC som den primære årsag til den nuværende globale opvarmning. I et forsøg på at begrænse den globale opvarmning blev Kyoto-aftalen vedtaget i forbindelse med UNFCCC . I denne aftale har de deltagende landene vedtaget kun at udlede en vis mængde CO 2 . Den tilladte udledning for hvert land fastsættes ved såkaldte CO2-kvoter . Hvis et land ikke er i stand til at holde …
 4. Klimaskeptiker

  … som ikke accepterer den videnskabelige konsensus om den globale opvarmning . Betegnelsen 'klimaskeptiker' bruges normalt om folk, som argumenterer imod nogle eller alle gængse påstande om en menneskeskabt global opvarmning . I modsætning til egentlige klimabenægtere afviser klimaskeptikere som regel ikke, at der sker en global opvarmning, men stiller spørgsmålstegn ved bestemte områder af klimaændringerne. Kun nogle få skeptikere afviser helt klimaændringerne. Derimod er deres påstand til gengæld, …
 5. Havniveau

  … havniveau er en øget afsmeltning fra isen på land, og udvidelsen af vandet i oceanerne efterhånden som det opvarmes. Med en større satellit-dækning er mere nøjagtige målinger af det gloable havniveau blevet tilgængelige. Ifølge FN's klimapanel, IPCC , indikerer optegnelserne siden de tidlige 1990ere, at havniveauet er steget med omkring 3 mm om året, og denne rate forventes at stige i fremtiden. Den aktuelle stigning i havniveau skyldes først og fremmest udvidelsen af havvandet. Det er …
 6. Klimaforsinkelse

  … bruges i klimamodeller . Et scenarie, som tager højde for klimaforsinkelse, forudsiger, at Jorden i år 2100 vil være 1 grad varmere end i dag. Dette gælder også hvis atmosfærens indhold af drivhusgasser stabiliseres på det nuværende niveau. IPCC har brugt klimaforsinkelse i deres arbejde siden 1995. … Klimaforsinkelse …
 7. Videnskabelig konsensus

  … forskning, før de kan erstatte den gamle konsensus. Videnskabelig konsensus er ikke et videnskabeligt argument i sig selv, men det er et nyttigt værktøj for beslutningstagere, når en passende handlingsplan skal vedtages. Ifølge FN's klimapanel IPCC er den aktuelle videnskabelige konsensus angående klimaforandring , at der er opvarmning, og at det meste af denne skyldes menneskets aktiviteter. I det mindste den opvarmning der er sket inden for de sidste 50 år. Kritikere hævder dog, at denne …
 8. Klimasensitivitet

  … ud fra observationer. Klimasensitivitet er et mål for, hvordan den globale gennemsnitstemperatur reagerer på et øget indhold af drivhusgasser. IPCC vurderer, at en fordobling af CO 2 fra niveauet på 280 ppm (parts per million / milliontedele) før den industrielle revolution til 560 ppm omkring år 2100 vil medføre en temperaturstigning på 3°C. Det meste af den forventede temperaturstigning skyldes ikke den direkte strålingspåvirkning af CO 2 . Mindst halvdelen af stigningen vil ske på grund af positive feedback …
 9. Menneskeskabt

  … bevirker sulfat- aerosoler , at temperaturen falder, fordi de gør, at mere sollys reflekteres, inden det når jordoverfladen. Denne effekt forklarer til dels den afkølning, der kunne observeres i midten af det tyvende århundrede. FN´s klimapanel, IPCC , har konkluderet, at størstedelen af den stigning, der har været i temperaturen siden midten af det tyvende århundrede, "højest sandsynligt" skyldes øgede koncentrationer af menneskeskabte drivhusgasser. … Menneskeskabt …
 10. Nedbør

  … for Albedo og oversvømmelser. Fordelingen af nedbør forventes også at forandres, når de atmosfæriske cirkulationsmønstre ændres. Det vil resultere i en større forekomst af tørke i nogle områder, mens andre vil oversvømmes. Ifølge FN's klimapanel, IPCC forventes vandtilgængeligheden at stige ved høje breddegrader og i nogle våde tropiske områder, men at falde i midt-breddegrad områder og i de tørre troper. … Nedbør …